Zatražite ponudu

 

Pravila nagradne igre Adria grupa vas daruje u prosincu

ADRIA GRUPA d.o.o., Zagreb, Heinzelova 53/a, OIB 06637660960, uz odobrenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Klasa: __________, Urbr: ____________ od _________ objavljuje

PRAVILA NAGRADNE IGRE «Adria grupa vas daruje u prosincu»

Članak 1.

Ovim Pravilima nagradne igre «Adria grupa vas daruje u prosincu» (dalje u tekstu: «Pravila») ADRIA GRUPA d.o.o., Zagreb, Heinzelova 53/a, OIB 06637660960 (dalje u tekstu: «Priređivač»), utvrđuje uvjete pod kojima priređuje nagradnu igru pod nazivom «Adria grupa vas daruje u prosincu».

Članak 2.

Svrha nagradne igre je promocija proizvoda i usluga Priređivača.

Članak 3.

Nagradna igra organizira se u razdoblju od 08.12.2016. do 31.12.2016.
Izvlačenje nagrada vršit će se slučajnim odabirom izvlačenjem nagradnog kupona kojeg će korisnik dobiti uz račun veći od 28,00 kn za sudjelovanje u nagradnoj igri iz jedinstvene kutije.

Izvlačenje nagrada će se održati dana 03.01.2017. u 12:00 sati na adresi Samoborska 145 u Zdravljaku „ZABAvljak“, Zagreb

Članak 4.

Fond nagrada:

1.nagrada Topli obrok (uključuje: glavno jelo, prilog, juha ili salata, kru) tijekom godine dana i to u razdoblju od 16.01.2017. do 16.01.2018. u objektu u kojem je izdan dobitni račun u vrijednost 5.522,00 kn
2.nagrada Wellness weekend za dvije osobe u objektu Terme Olimia, s rokom iskoristivosti do 31.01.2017. u vrijednost 2.400,00 kn
3.nagrada Catering za 15 osoba na području Grada Zagreba s rokom iskoristivosti do 01.06.2017.u vrijednosti 1.500,00 kn

Ukupna vrijednost svih nagrada iznosi kn 9.422,00 kn

Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu.

Članak 5.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi kupci proizvoda Priređivača koji u razdoblju nagradne igre (tj. od 08.12.2016. do 31.12.2016..) konzumiraju jelo i/ili piće plaćajući gotovinom ili karticama u vrijednosti većoj od 28,00 kuna, uključujući PDV, u sljedećim ugostiteljskim objektima kojima upravlja Priređivač:

– Restoran „ZABA“, Samoborska 145, Zagreb
– Bistro „ZABA“, Savska 60, Zagreb
– Zdravljak „ZABAvljak“, Samoborska 145, Zagreb
– Bistro „Kalinovica“Svetonedjeljka 2, Kalinovica, Sv. Nedelja
– Zalogajnica“NOVA TV“, Remetinečka 139, Zagreb
– Restoran „Ministarstvo financija“, Katančićeva 5, Zagreb
– Restoran „Zvijezda“, M. Čavića 1, Zagreb
– Restoran „IGH“ J. Rauše 1, Zagreb
– Restoran „MAN“, Zastavnice 25, H. Leskovac
– Restoran „Pliva-H. Leskovac“, H. Leskovac
– Restoran „HRT“, Prisavlje 3, Zagreb
– Restoran „Labud“, Radnička 173r, Zagreb
– Restoran „APIS“, Paljetkova 18, Zagreb
– Restoran „Holjevac“, Av. V. Holjevca 10, Zagreb
– Restoran „Lovinčićeva“, Lovinčićeva bb, Zagreb
– Restoran „Crosco“, Vukovarska 18, Zagreb
– Caffe bar „Green bar“, Jagićeva 33, Zagreb

Kupcima proizvoda Priređivača za potrebe ove nagradne igre smatraju se fizičke osobe čiji su podaci navedeni na kuponu koji glasi na iznos veći od 28,00 kuna, uključujući PDV, koji se u ugostiteljskim objektima prethodnog stavka ovog članka izdaje za konzumaciju jela i/ili pića u razdoblju trajanja ove nagradne igre i koji je uložen u kutiju za prikupljanje računa koja se nalazi u navedenim objektima.

Članak 6.

Priređivač će u razdoblju trajanja nagradne igre u objektima iz čl. 5 ovih Pravila, postaviti kutije za ulaganje kupona. Na samim kuponima koji daju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri, na za to predviđenom mjestu, potrebno je upisati ime i prezime, mail adresu te kontakt broj kupca.
Na dan izvlačenja,na mjestu izvlačenja nagrada i neposredno prije izvlačenja, komisija će sve kupone iz svake kutije premjestiti u jedinstvenu kutiju iz koje će svaki član komisije izvući jedan kupon.

Članak 7.

Nagrade izvlači i regularnost provođenja nagradne igre nadzire komisija Priređivača u sastavu:

– Petra Deak – predsjednik komisije, OIB 14698755875,
– Tomislav Užarević – član, OIB 31426208579
– Nikola Vidaković- član, OIB 42283722379

Komisija Priređivača vodi zapisnik o izvlačenju nagrada. Svim prisutnim dobitnicima nagrada potvrde kojima se ostvaruju nagrade izdaju se na licu mjesta. Dobitnici koji nisu prisutni, potvrde kojima se ostvaruju nagrade podižu u sjedištu Priređivača, uz predočenje važeće osobne iskaznice sa osobnim podacima identičnim podacima na kuponu, ili uz predočenje dokaza o promjenama (primjerice prezimena i sl.) u odnosu na podatke navedene na kuponu.

Dobitnici nagrada koji nisu prisustvovali izvlačenju nagrada biti će o dobitku nagrada izviješteni pisanim putem, u propisanom roku.

Dobitnici nagrade preuzimaju potpisom zapisnika o izvlačenju nagrada.

U slučaju da dobitnik u roku od 30 dana po primitku obavijesti o nagradi, ne preuzme nagradu, Priređivač će mu poslati naknadnu pisanu obavijest o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 dana, niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Članak 8.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Članak 9.

Priređivač može nagradnu igru staviti u privremeno stanje mirovanja, otkazati ili je u cijelosti prekinuti u slučaju nastupa više sile.

Članak 10.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovih Pravila.

U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Članak 11.

Ova Pravila stupaju na snagu danom odobrenja Ministarstvo financija Republike Hrvatske i objavom na web stranici Adria grupe www.adria-grupa.hr i primjenjuju se do ispunjenja svih obveza koje su njima regulirana.